Modüler Sağlık

Trafik Sigortası Acentesi

Modüler Sağlık Sigortasi

Nedir

      Size özel seçim özgürlüğü sağlayan, bütçenize uygun alternatifler sunan Modüler Sağlık Sigortası, sigortacimnerede.com tarafından geliştirildi. Bu sistemde her şey size özel. Tek yapmanız gereken hayalinizdeki sağlık sigortası ürününü tarif etmek! Farklı ihtiyaçlar doğrultusunda seçim özgürlügü sağlayan Modüler Sağlık Sigortası ile sayısız seçenekten size ve bütçenize uygun olanları seçin, kendinize özel sağlık sigortasını oluşturun. Bu ürün ile; - Seçim özgürlüğünüzü kullanarak, tercih ettiğiniz modülleri belirleyebilirsiniz, - Modüller içerisinde sunulan farklı limit, ödeme yüzdeleri ve muafiyet alternatifleri üzerinden seçim yaparak, ürününüzü bütçenize uygun hale getirebilirsiniz, - Hizmet almak istediğiniz Anlaşmalı Sağlık Kurumlarını sunulan farklı Network seçenekleri üzerinden özgürce seçebilirsiniz.

Modül Seçenekleri

Modüler sistem ile sunulan seçimlik detaylar ve farklı limit, muafiyet limiti ve ödeme yüzdesi alternatifleri ile ürününüzü bütçe ve ihtiyaçlarınıza göre kendiniz şekillendirebilirsiniz.

Bu sistemde her şey size özel ! Standart paketlerde yer alan ihtiyaç dışı hizmetler nedeni ile yükselen maliyetler yerine; beklentilerinize göre hem esnek, hem de her bütçeye uygun ekonomik çözümler sunan Modüler Sağlık Sigortası ile ürününüzü kendinize özel hale getirebilirsiniz.

 

Kendi Ürününüzü Kendiniz Yapın !

 
 

a. Tercih ettiğiniz modülleri belirleyin!

b. Hizmet almak istediğiniz Anlaşmalı Kurum Ağı'nı seçin

c. Modüller içinde sunulan Limit , Ödeme Yüzdesi, Katılım Payı ve
Muafiyet tercihlerinizi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirin..

Yatak Tedavi Modülü

 
 

.Ameliyatlar

.Ameliyatsız yatışlar

.Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi ile Tetkikleri

.Küçük Cerrahiler ve Tıbbi Gözlem

.Genel Sağlık Kontrolü, Mamografi ve PSA

.Ambulans Hizmeti

Ayakta Tedavi Modülü

 
 

.Doktor Muayenesi

.İlaç ve Aşılar

.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

.Laboratuvar Tetkikleri ve İleri Tanı Yöntemleri

Doğum Modülü

 
 

.Normal doğum ve sezaryen

.Gebelik rutin kontrolleri

.Yenidoğan Paketi

Diş ve Gözlük Modülü

 
 

.Diş Muayenesi

.Diş Tedavisi

.Gözlük, Lens

Ek Hizmetler Modülü

 
 

.Sağlık Taraması (Check-up)

.Prestij Paket (İkinci Görüş, Hastanede Özel Hizmetler, Yatarak Tedavi Sonrası Eve Nakil)

.Gündelik Ameliyat Teminatı

Muafiyet

.İsteğe bağlı olarak yatarak tedavi masraflarının, yıllık seçilen tutara kadar olan kısmının, sigortalı tarafından karşılanmasıdır. Bu tutarı aşan masraflar; poliçe özel şartları doğrultusunda, seçilen teminat limiti, katılım payı ve kurum ağında poliçeden karşılanır.

Ödeme Yüzdesi

.Ödeme yüzdesi sigortacının, Anlaşmalı Sağlık Kurumu, Anlaşmasız Sağlık Kurumu ve Yurt Dışı Sağlık Kurumu olmak üzere; her kurum tipi için poliçede belirtilen ödeme yüzdesi dahilinde, ödeme yaptığı kısmını ifade eder. Ödeme yüzdesinden arta kalan kısım ise katılım payı olup sigortalı tarafından karşılanır.

Tanıtım Kılavuzu

Tanıtım kılavuzunu görüntüleyerek ürün hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Network Seçenekleri

Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre; sağlık hizmeti almak istediğiniz kurumları kendiniz belirleyebilir, böylece bütçenize uygun sağlık kurumlarını seçebilirsiniz!

Mavi Network :

Amerikan Hastanesi Grubu, Acıbadem Sağlık Grubu, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Grup Florence Nightingale, Memorial Sağlık Grubu ve Anadolu Sağlık Merkezi dışındaki tüm Anlaşmalı Sağlık Kurumlarını kapsar.

Yeşil Network :

Mavi Network'e ek olarak; Grup Florence Nightingale, Memorial Sağlık Grubu Hastaneleri ve Anadolu Sağlık Merkezi'ni kapsar.

Sarı Network :

Yeşil Network'e ek olarak; Acıbadem Sağlık Grubunu ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerini kapsar.

Beyaz Network :

Sarı Network'e ek olarak; Amerikan Hastanelerini kapsar.

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler Modüler Sağlık Sigortası sahibi olabilir?

 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 64 yaşa kadar sağlıklı bireyler Modüler Sağlık Sigortası için başvuruda bulunabilirler. Ayrıca ebeveynler poliçede kendileri bulunmaksızın 6-17 yaş arası çocuklarının tek olarak sigortalanmalarını sağlayabilirler.

Modüler Sağlık Sigortası’nı nasıl kendime uygun hale getirebilirim?

 

Yatarak Tedavi modülüne ek olarak Ayakta Tedavi, Doğum veya Ek Hizmetler modüllerinin tümü, biri veya birkaçını seçerek ürününüzü beklentilerinize uygun hale getirebilirsiniz. Ayrıca, ana modüller içinde yer alan limit, anlaşmalı ve anlaşma harici kurum ödeme yüzdeleri, muafiyet, teminat kapsamı gibi özellikleri belirleme konusunda sunulan seçeneklerle de ürününüzü bütçenize uygun hale getirebilirsiniz.

Doğum ve Hamilelik giderleri Modüler Sağlık Sigortası kapsamında karşılanır mı?

 

Evet. Doğum Teminatı isteğe bağlı alınmaktadır. Tercihleriniz doğrultusunda kendinize en uygun limit ve katılım payı oranında seçimler yaparak doğum modülünüzü oluşturabilirsiniz. Doğum modülünü Normal Doğum, Sezaryen, Doğum ve Hamilelik Komplikasyonlarında kullanabiliyor olmakla birlikte; tercihinize bağlı olarak Gebelik Rutin Kontrollerinizi de bu modül kapsamında yaptırabilirsiniz.

Doğum Modülü için bekleme süresi uygulanacak mıdır?

 

Evet. Doğum modülü teminatlarından bekleme süresi sonunda başlayan hamilelikler için yararlanabilirsiniz. Gebelik hak edişi hesaplamasında sigortalının son adet tarihi dikkate alınır. Son adet tarihinin Mavi Network’te 18 ay; Beyaz, Sarı, Yeşil Network’lerde ise 5 aylık bekleme süresi sonrasında olması gerekmektedir.

Doğum Modülü kapsamında yenidoğan bebeklere ait giderler de karşılanıyor mu?

 

Bebeğinizin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yaptırdığınız; muayene ve rutin tetkik giderleri, Yenidoğan Paketi kapsamında karşılayabilirsiniz.

Ürünle sunulan Ek Hizmetler Modülü altında hangi hizmetleri seçebilirim?

 

Ek hizmetler modülü altında; Sağlık Tarama (Check Up) Hizmeti, Prestij Paket ve/veya Gündelik Ameliyat teminatlarını seçebilirsiniz. Prestij paket seçimi ile birlikte; “İkinci Görüş, Hastanede Özel Hizmetler, Yatarak Tedavi Sonrası Eve Nakil Hizmetleri”nden yararlanılabilmektedir.

Modüler Sağlık Sigortası Poliçemi yurtdışında da kullanabilir miyim?

 

İlgili modüllerde Yurtdışı kapsamının seçilmesi durumunda poliçeniz yurtdışında da geçerli olacaktır.

Modüler Sağlık Sigortası’nın geçerlilik süresi nedir?

 

Poliçe geçerlilik süresi; poliçe üzerinde yazan başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süredir. Sigorta başlangıç günü öğle 12:00’de başlar ve bitiş günü öğle 12:00’de sona erer.

Sigorta süresi içinde eşimi ve çocuklarımı da poliçeme dahil ettirebilir miyim?

 

Evet, Başvuru ve Bilgilendirme formunu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek, konuyu takip edebilirsiniz.

Sahip olduğum sağlık sigortası poliçemin şartlarını değiştirebilir miyim?

 

Poliçenizi satın aldığınız Satış kanalınız, poliçe bitiş tarihi öncesi ve sonrasına ait 15’er günlük sürelerde sizlere alternatif teklifler sunabilmektedir. Tercih edeceğiniz teklif üzerinden yapılan başvurularınız risk değerlendirme sürecinde olumlu sonuçlanması durumunda poliçenizin teminatlarında değişiklik imkanları bulunmaktadır.

Ömür Boyu Yenileme Güvencesi nedir; nasıl hak kazanabilirim?

 

Kesintisiz olarak 3 yıllık sigortalılık sürenizin dolması sonucunda yapılacak değerlendirme ile Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazandığınız tarihten sonradan ortaya çıkan hastalıklar için ek prim uygulanmadan ve teminat kapsamınız daralmadan yaşamınız boyunca güvencesini sağlamaya devam edebilirsiniz.

Başka bir sigorta şirketindeki bireysel sağlık poliçemi Sigortacım Nerede'ye nasıl geçirebilirim?

 

Kesintisiz olarak 3 yıllık sigortalılık sürenizin dolması sonucunda yapılacak değerlendirme ile Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazandığınız tarihten sonradan ortaya çıkan hastalıklar için ek prim uygulanmadan ve teminat kapsamınız daralmadan yaşamınız boyunca Sigortacım Nerede güvencesini sağlamaya devam edebilirsiniz.

Modüler Sağlık Sigortası ile indirim hakkı sağlanıyor mu?

 

Bir tüzel kimliğe bağlı çalışan sigortalılarımız ile beraber toplu bireysel sağlık sigortası poliçeleri satın alınması durumunda, Koç Ailem üyeliği bulunması, aile olarak sigortalanması peşin ödeme veya standart 8 vade dışındaki ödeme seçeneklerinde ilave indirim imkanları sunulmaktadır.

Poliçe kapsamına teminat eklemek / çıkartmak şansım var mı?

 

Poliçe yenileme dönemlerinde mümkündür. Poliçenizi satın aldığınız Satış kanalınız poliçe bitim tarihi öncesi ve sonrasına ait 15’er günlük sürelerde sizlere alternatif teklifler sunabilmektedir.

Kontrol Mamografi ve PSA tarama hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?

 

40 yaş ve üstü kadınlar Kontrol Mamografi, 40 yaş ve üstü erkekler ise PSA Tarama Hizmetlerinden, Özel Anlaşmalı Mamografi ve PSA Tarama Merkezlerinden randevu almak suretiyle yararlanabilir. Özel Anlaşmalı Mamografi ve PSA Tarama Merkezlerine www.sigortacimnerede.com internet sitemizden veya 444 7 554 Sigortacım Nerede Müşteri Hizmetleri’ni arayarak ulaşabilirsiniz.

Sağlık Tarama (Check-Up) Hizmetinden hangi şartlarda faydalanabilirim?

 

Sağlık Tarama (Check-Up) Hizmetinden, Anlaşmalı Check-Up Merkezlerinden randevu alarak yararlanabilirsiniz. Anlaşmalı Check-Up Merkezlerine www.sigortacimnerede.com internet sitemizden veya 444 7 554 Sigortacım Nerede Müşteri Hizmetleri'ni arayarak ulaşabilirsiniz.

Poliçemde tercih etmiş olduğum sigortacimnerede.com anlaşma harici sağlık kurumlarında gerçekleşen tedavilerim için sağlık giderlerimi kendim ödedim. Faturamı nasıl tahsil edebilirim?

 

Tedavi masraflarınızı geri alabilmek için talebinizi Sigortacim Nerede mobil uygulamasından fatura ve evrak yüklemesi yaparak bize kolayca iletebilirsiniz. İşleme alınan tazminat talebinize ait fatura aslını, 5 iş günü içinde Sigortacim Nerede Genel Müdürlüğü Doküman Yönetimi birimine iletmeniz gerekmektedir. Tercih etmeniz durumunda, talep formunuzu doldurarak, bu form ile birlikte tazminat talebinize ait fatura ve evrakları acentenize veya Sigortacim Nerede Genel Müdürlüğü Doküman Yönetimi birimine iletebilirsiniz.

Poliçemde tercih etmiş olduğum Sigortacimnerede.com anlaşma harici sağlık kurumlarında gerçekleşen tedavilerim için tazminat talebinde bulunurken hangi evrakları iletmem gerekir?

 

Tazminat talebinde bulunurken; tedavi masrafları talep formu ekinde ödemiş olduğunuz sağlık giderine ait fatura aslı ve tedavi tıbbi raporları (epikriz, ameliyat raporu, doktor raporu, tetkik sonuçları, ilaç kupürü, vb.) iletmeniz gerekir.

Poliçemde tercih etmiş olduğum Sigortacimnerede.com anlaşma harici sağlık kurumlarında gerçekleşen tedavilerim için tazminat talebinde bulunurken hangi evrakları iletmem gerekir?

 

Tazminat talep formu; poliçenizin ekinde tarafınıza iletilmektedir. 444 7 554 numaralı Sigortacım Nerede Hizmetleri’nden de formun tarafınıza iletilmesini talep edebilirsiniz.