Koltuk Sigortası

Ürün Bilgisi

Bu Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası(06/07/2007 tarih ve 31683 numaralı Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü yazısı kapsamında ilgili madde değişmiştir.) Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza poliçesinde kayıtlı olması zorunludur.

Teminatlar

5.000 tedavi
50.000 sakatlık
50.000 ölüm

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Nedir?

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, yolcu taşımacılığı yapanlar için yaptırılması zorunlu olup bir kaza sonrası taşınan yolcuların bedeni zararlarının Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza poliçesi limitleri dahilinde karşılanmasını sağlar.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları için tıklayınız

Koltuk Sigortası Başvuru Formu

 

Adınız

 

Soyadınız

 

Aracınızın Plakası

TC Kimlik Numaranız

 

Telefon Numarası

 

E-mail