Ferdi Kaza Sigortası

Trafik Sigortası Acentesi

Ferdi Kaza Sigortası

YOLDA CONFOUR

Aracın kaza durumunda çekilmesi - Yılda 2 defa (En yakın servise)
Aracın arıza durumunda çekilmesi (*) - Yılda 1 defa (En yakın servise)
Aracın kurtarılması - Yılda 2 defa
Oto kapı kilit hizmeti - İşçilik-yol / Sınırsız
Lastik değiştirilmesi hizmeti (Sadece binek araçlar için) - İşçilik-yol / Sınırsız
Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi - En yakın benzin istasyonuna kadar
İndirimli araç kiralama - Organizasyon

CONFOUR ASİSTANIM

Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler - Bilgi servisi
Yol, kaza ve hava durumu bilgileri - Bilgi servisi
Konaklama ile ilgili bilgiler - Bilgi servisi
Kültürel aktiviteler hakkında bilgi - Bilgi servisi
Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi -Bilgi servisi
Kurye / Kargo hizmetleri - Organizasyon
Unutulan eşya ulaştırma - Organizasyon
Acil mesajların iletilmesi
*Aracın arıza durumunda çekilmesi teminatı 15 yaş ve altındaki araçlar için geçerli olup poliçe onay tarihinden itibaren ilk 3 gün süreyle geçerli değildir.

SAĞLIKLI DİŞLER PAKETİ

Poliçe vadesi içinde anlaşmalı diş muayane veya kliniklerinde Muayene, Peripical Rontgen (Tek Diş Filmi), Detertraj (Alt+Üst Çene Diş Taşı Temizliği), Teşhis ve Tedavi Planlaması, Diş Bakım Eğitimi, Vitalite Kontrolü (Dişlerin Canlılık Testi) hizmetlerinden yılda 1'er kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Bu işlemler dışında kalan diğer hizmet talepleriniz için anlaşmalı klinik ve diş hekimlerinde Türk Diş Hekimleri Birliği Referans Fiyat Tarifesi veya özel indirimli fiyat avantajlarından da yararlanabilirsiniz. Coğrafi Sınır Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hizmetlerden yararlanabilmek için 0850 250 81 81 Sompo Japan Çağrı Merkezi'nden mesai saatleri (Hafta içi 08:30-17:30) içerisinde randevu talebinde bulunulması gerekmektedir.

HİZMETLERDEN YARARLANABİLMEK İÇİN 0850 250 81 81 ÇAĞRI MERKEZİNDEN MESAİ SAATLERİ (HAFTA İÇİ 08:30-17:30) İÇERİSİNDE RANDEVU TALEBİNDE BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.

EVDE CONFOUR

 

A-KONUT YARDIM

Tesisat işleri - Yılda 2 defa
Elektrik işleri - Yılda 2 defa
Cam işleri - Yılda 2 defa
Anahtar işleri - Yılda 2 defa
Konuta Doktor veya ambulans gönderilmesi - Yılda 2 defa

B-BAĞLANTI HİZMETLERİ

Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu - Bağlantı organizasyonu / Sınırsız
Bilgisayar destek hizmeti - Bağlantı organizasyonu / Sınırsız

C-SEYAHATTE CONFOUR

Yaralanma veya hastalık nedeniyle nakil - Sınırsız
Taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil - Sınırsız
Bagaj Kaybı - Dahil
Tıbbi Danışma - Bağlantı
İndirimli Araç Kiralama - Organizasyon

7/24 CONFOUR PAKET YARDIM HİZMETLERİ

POLİCE VADESİ SÜRESİNCE ACİL YOL YARDIM HİZMETLERİ TÜM TÜRKİYE'YE SAĞLANACAKTIR CONFOUR ASİSTAN ŞARTLARI KAPSAMINDA BİR HASAR YAŞANMASI HALİNDE 0 850 250 81 81 NUMARALI ACİL YARDIM

EXPERTİZ NOTU

Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde ücret, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir. Bu atama sigortalının ihbar yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından eksper atanması durumunda, Türk Ticaret Kanununun 1426 maddesi hükmünce yapılan makul giderlerde mükerrerlik olmaması, makul ve iyiniyetli bir gider olması kaydıyla sigortacı tarafından ödenecektir.

SİGORTA SÜRESİ KLOZU

İş bu poliçenin başlangıç tarihi, tanzim tarihinden sonra ise; teminat poliçedeki vade başlangıcı tarihi, öğleyin saat 12.00 'de başlar.Poliçedeki vade başlangıcı, tanzim tarihi aynı gün ise teminat poliçenin tanzim edildiği tarih ve saatte başlar ve her halükarda bitiş tarihi olarak yazılı gün öğleyin saat 12.00 de sona erer. Tanzim tarihinden önce gerçekleşmiş hasarlar poliçe vade başlangıcından sonra olsa dahi teminat haricidir.

YENİLEME NOTU

Şirketimizin sigorta poliçesini vade bitiminde yenileme zorunluluğu yoktur. Yenilemenin yapılabilmesi için sigorta ettirenin talebi ve şirketin kabulü şarttır. Aksi takdirde sigorta sözleşmesi kurulmadığından şirketimizin sorumluluğu kalkar. BİLGİ: Poliçe şartlarının yorumlanması açısından T.C. Hukuku geçerli olup, tek yetkili T.C. Mahkemeleridir.

KAZA SONUCU VEFAT KLOZU

Sigortalının poliçe teminatı kapsamına giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi halini kapsar.Bu teminat 15 yaşını doldurmamış küçükler için defin masraflarını karşılamak üzere azami 1.500 TL ile sınırlıdır.

KAZA SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK KLOZU

Sigortalının poliçe teminatı kapsamına giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sürekli sakatlığa uğraması halinde sakat kalan uzuvlarının tıbben saptanması durumunda genel şartlarda yazılı oranlara göre tazminat ödenir. 15 yaşını doldurmamış sigortalının sürekli sakatlığı halinde; sigortalıya verilmesi gereken sürekli sakatlık tazminatı hayatta kalması halinde 10 yıl süre ile eşit ödenmek üzere yıllık gelire çevrilir. Sigortalının 10 yıllık süreyi tamamlamadan 15 yaşını doldurması durumunda ise bakiye tazminat miktarının tamamı ödenir.