Bireysel Emeklilik Sigortası

Trafik Sigortası Acentesi

BES KESİNTİ UYGULAMASI

BES yeni dönem avantajlarıyla, emeklilik hayalleriniz için ihtiyacınız olan birikim artık çok daha yakınınızda...
  1 Ocak 2016'dan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları için daha avantajlı bir dönem başlıyor. Yeni dönemde katılımcılar sistemde kaldıkça daha çok kazanç sağlıyor.

%25'lik devlet katkısı devam ediyor.Emeklilik hesabına yatırılan her 100 TL için 25 TL devlet katkısı alınacaktır. Örneğin ayda 200 TL katkı payı yatırılması durumunda paranız devlet katkısıyla birlikte 250 TL olacak.

Emeklilik sözleşmelerinden yapılan kesintiler değişti. Mevcut durumda bireysel emeklilik sözleşmelerinin farklı kesinti kalemleri bulunmaktadır. Bu kesintilerden en bilinenleri giriş aidatı ve yönetim gider kesintisidir.

Mevcut durumda giriş aidatı, sisteme girilen yıldaki asgari ücretin %10'u olacak şekilde peşin, kalan kısmı ise yıllara göre değişken oranlarda alınmaktadır. (0-3 yıl: %75, 3-6 yıl: %50, 6-10 yıl: %25, 10 yıl ve üzeri: %0 oranında) Yönetim gideri kesintisi ise katılımcının ödediği katkı payının %2'si oranında uygulanmaktadır.

Bu kesintilerin yanı sıra sistemde fon gruplarına göre değişkenlik gösteren Fon Toplam Gider Kesintisi ve 3 ay üst üste ödememe durumunda her ay için 2 TL alınan ara verme kesintisi bulunmaktadır.

1 Ocak 2016 itibariyle yürülüğe girecek olan yeni yönetmelik kapsamındaki değişiklikler hem mevcut hem de yeni satılacak sözleşmeleri kapsayacaktır.

Sözleşmelerin sadece ilk 5 yılında yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınabilecektirBu tutar her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5'una karşılık gelen tutardır.( ilgili takvim yılının ilk altı ayındaki aylık brüt asgari ücret )

Fon toplam gider kesintisi ise ilk 5 yıl yapılacak kesinti kapsamına girmemektedir. Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca fon toplam gider kesintisi alınmaktadır.

Sözleşmelerin 6. Yılı itibariyle kesinti kontrolleri yapılmaya başlanacaktır. Bunlardan biri sözleşme sonlanması durumunda yapılacak olan devlet katkısı ile ilişkilendirilen kontroldur. (Sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanana kadar yapılacak kesinti toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamındaki Devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden yönetmelikte belirtilen oranları kullanarak hesaplanacak tutarı geçemeyecektir. Bu oranlar, 6. yılındaki bir sözleşme için %60, 7. yılındaki bir sözleşme için %70, 8. yılındaki bir sözleşme için %80, 9. yılındaki bir sözleşme için %90 ve 10. yıl ve sonrası için %100 olacaktır.Bu kontrolün yapılmasında 01.01.2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.)

Ayrıca, sözleşmelerin 6. yılı itibariyle Fon Toplam Gider Kesintilerine ilişkin iadeler gerçekleştirilecektir. (Detay Bilgi: Fon Toplam Gider Kesintisinde 6. Yıl için iade oranı %2,5 olup 7 nci ve 14 üncü yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanacaktır. İade oranı belirlenirken, 1/1/2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1'inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

İade, sözleşme bazında ve sözleşme yıldönümleri esas alınmak suretiyle yıllık olarak yapılır. İade, 01.01.2021 tarihinden sonra sözleşmenin sonlandırılması durumunda (başka bir şirkete aktarım veya sistemden çıkış) ve her halükarda anılan tarihi müteakip her sözleşme yılı sonunda yapılacak olup, bu kapsamda, söz konusu tarihten önce yapılmış olan fon toplam gider kesintileri iade edilmeyecektir.)

Sistemde uzun süre kaldıkça daha karlı olcaksınız. İlk 5 yılı içerisinde sözleşmenizden ayrılmanız durumunda planınızda tanımlı kesintiler yapılacaktır. Ancak sözleşemenin 5. Yılından sonra çıkmanız durumunda hem FTGK iadelerine başlanacak hem de DK ilgili kesinti kontrolleri yapılacaktır. Bu kontrollere göre iadelere hak kazanabileceğiniz için karlı duruma geçeceksiniz.
Açıklamalar BES: Bireysel Emeklilik Sistemi

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan "30 Kasım 2015 tarihli Genelge (2015/50)" gereğince, katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Sözleşme çıkışınızda DK ile ilgili yapılan kontroller, sözleşmenizin düzensiz ödeme statüsünde olması durumunda yapılmayacaktır.

Devletin bir katılımcıya ödeyeceği yıllık katkı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlı olacaktır. Katılımcı birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olsa dahi, yıllık devlet katkısı miktarı yıllık brüt asgari ücretin %25'ini geçemeyecektir. Devlet katkı payından TC vatandaşı olmayanlar yararlanamayacaktır.

29 Mayıs 2012 tarihi itibari ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olup iki yıl içinde, birikimlerini de alarak emeklilik sözleşmesini sonlandıran katılımcılar, sisteme yeniden dâhil olmaları halinde veya sistemde bulunan diğer emeklilik sözleşmeleri için 31 Aralık 2014 tarihine kadar devlet katkısından yararlanamayacaklardır.

Devlet katkısı bireysel katılımcılara yöneliktir. İşveren katkılı emeklilik sözleşmelerinde, işveren katkısı için devlet katkısı ödenmez. İşveren katkısı dışında, katılımcı adına bir başkasını ödeme yapması durumunda devlet katkısı, katılımcının hesabına yatırılacaktır.

BES'E KATILIM VE HAKLAR

Yenilenen mevzuatı ile olgunlaşan BES, 18 yaşını doldurmuş herkes için çok avantajlı! Devlet katkısı ile her 100 TL için 25 TL de devlet üzerine ekliyor. Bireysel emeklilik katkınız 125 TL oluyor.

Kimler Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılabilir?

18 yaşını dolduran herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılabilir. Katılımcıların devlet katkısından faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etmeseler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Katılımcı hakları

56 yaşında emeklilik hakkı

Bireysel Emeklilik Sistemi, gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Katılımcılar, kendi ihtiyaçlarına ve yatırım tercihlerine göre düzenlenecek Bireysel Emeklilik sözleşmesini imzalayarak ve belirlenen tutardaki katkı payını ödeyerek sisteme dahil olabilirler.

Katılımcılar, en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak koşuluyla emeklilik hakkı kazanırlar. Bu kriterler, sistemden emekli olarak ayrılmak ve vergi anlamında maksimum faydanın sağlanması açısından önem taşımaktadır. Sistemden stopaj vergileri ödenmek suretiyle istendiği zaman ayrılmak mümkündür.

Emekliliğe kadar geçecek sürede ödenen katkı payları, emeklilik şirketi tarafından kurulmuş olan bireysel emeklilik yatırım fonlarında, farklı bireysel emeklilik planları içerisinde değerlendirilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi beraberinde hem bireyler hem de kurumlar için çeşitli faydalar getirmektedir.

Bireysel olarak kendisinin ve sevdiklerinin geleceğine önem veren ve ek bir güvence talep eden 18 yaşını doldurmuş herkes bu sistemden yararlanabilir. Kurumsal alanda ise insan kaynakları politikalarına önem veren, nitelikli iş gücünün motivasyonunu ve dolayısı ile de toplam performansı artırmayı hedefleyen tüm kurumlar, bu sistemde vergi avantajı dahil çeşitli olanaklar bulacaktır.

Nasıl emekli olunur?

Emekli olabilmeniz için en az 10 yıl Bireysel Emeklilik sisteminde kalmanız koşuluyla 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde, toplu olarak veya düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz.

Temel haklar

Katılımcı, aynı şirkette seçmiş olduğu planlarını yılda en fazla dört kez ve fon oranlarındaki dağılımını yılda en fazla altı kez değiştirme hakkına sahiptir.

Bireysel Emeklilik planı kapsamındaki birikim, sözleşmenin yürürlüğünden itibaren 2 yıl boyunca başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz. Ancak başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla gelen sözleşmeler için bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.

Katkı payı ödemeye ara verebilir, ara ödemeler yapabilir.

Emeklilik öncesi sistemden ayrılma hakkına sahiptir.

Katılımcının vefatı halinde birikimleri lehtarına, lehtar belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına ödenir.

Katılımcı emekliliğe hak kazanmış ise aynı şirkette ve farklı şirkette bulunan bireysel emeklilik sözleşmelerini bekleme süresi şartı aranmadan birleştirebilir.

Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcı tercihine göre birikimlerini toplu para, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş, kısmen toplu para, kısmen maaş şeklinde alabilir.

Birikimlerin geri ödenmesi

Kanun, devlet katkısının yanı sıra katılımcıların birikimlerini geri öderken de avantajlı düzenlemeler getirmiştir. BES'ten çıkışlarda katılımcının tüm birikim tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması yerine sadece getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması usulü getirilmektedir. Bu uygulama, 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) düzenli birikimler yaparak emekliliğinizi hayallerinizdeki gibi mutlu ve güvenli geçirmeniz için tasarlanan özel bir emeklilik sistemidir. En kısa haliyleyse BES, güzel bir emeklilik demektir.

Hayalinizdeki emeklilik için Bireysel Emeklilik (BES)

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.
Bireysel Emeklilik Sistemi:
Bireylerin emeklilik dönemlerinde, kendi birikimleri oranında ek bir gelir sağlamaya yönelik,
Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulan ve özel emeklilik şirketleri tarafından faaliyetleri yürütülen,
Gönüllü katılıma dayalı, kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

BES, %25 devlet katkısı ile artık daha da avantajlı!

1 Ocak 2013'te başlayan yeni BES dönemiyle birlikte, artık BES daha avantajlı. Çünkü devlet tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, ödedikleri katkı payının %25'i oranında ek katkı sağlıyor. Örneğin, hesabınıza 200 TL katkı payı yatırarak 50 TL devlet katkısından yararlanabilecek ve 250 TL'lik birikim yapabileceksiniz.
Çiftçi, ev hanımı, esnaf, memur, doktor, avukat, 18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılıp devlet katkısından yararlanabilecek. Eşiniz, 18 yaşını doldurmuş çocuğunuz ve yakınlarınız için sözleşme yaparak ailenizdeki herkesin ayrı ayrı devlet katkısından faydalanmasını sağlayabileceksiniz.